Încălzirea globală: cauze, efecte, impactul și prevenția

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Creșterea temperaturii pe Pământ se numește încălzire globală. Aceasta se produce datorită efectului de seră. Principalele elemente care produc efectul de seră sunt: vaporii de apă, dioxidul de carbon, metanul și ozonul. Temperatura medie anuală a crescut în ultimul secol aproape cu 1°C.

Cauzele încălzirii globale?

  1. Defrișarea pădurilor duce la degradarea solurilor, creșterea gradului de intensitate a secetelor, reprezentând factorul principal al încălzirii globale.
  2. O altă cauză a încălzirii globale este efectul de seră produs de emisiile de noxe ale fabricilor care duc la creșterea cantității de gaze din atmosferă.

Efectele/Impactul încălzirii globale

1.Schimbările climatice.

Încălzirea globală schimbă clima de pe glob. Temperaturile de pe Pământ sunt într-o continuă creștere. Există presupuneri conform cărora schimbările climatice regionale vor schimba ecosistemele.

2.Creșterea nivelului mării este o consecință semnificativă a efectului de seră. Patru schimbări majore au loc înaintea creșterii nivelului mării și acestea sunt: creșterea termică, topirea ghețarilor, topirea stratului de gheață din Groenlanda și din zonele polare (Oceanul Arctic și Antarctica). Ca urmare, orașele de pe coastele mărilor și oceanelor (Veneția, Hong Kong, Sankt-Petersburg) s-ar putea scufunda. Multe insule s-ar putea să dispară de pe fața pământului.

3.Repartiția apei pe glob

Vor fi probleme mari cu accesul la apă și mult prea costisitoare pentru a fi rezolvate. În viitor, temperaturile ridicate de pe glob vor pune probleme oamenilor deoarece în unele zone va fi secetă, iar în altele va fi mai umed decât este acum. De asemenea, în unele zone agricole, oamenii nu vor avea destulă apă pentru a iriga plantațiile.

despre-incalzirea-globala

4.Sănătatea oamenilor este amenințată deaorece în ultimii ani s-au răspândit multe boli tropicale datorită schimbărilor climatice. Cu cât temperaturile de pe glob cresc mai tare, cu atât cresc șansele de îmbolnăvire în rândul oamenilor.

5.Dispariția unor specii de animale și plante datorită distrugerii sau modificării mediului lor de viață.

6.Incendii de vegetație

Cum poate fi prevenită încălzirea globală?

Problema încălzirii globale poate fi prevenită prin minimizarea emisiilor de gaze cu efect de seră în mediul natural. Următorii pași pot fi făcuți pentru a preveni încălzirea:

  1. Adoptarea de legi care prevăd reducerea poluării prin aplicarea de taxe suplimentare tuturor oamenilor/companiilor care folosesc autovehicule ce emit gaze cu efect de seră sau care desfășoară activități care poluează mediul înconjurător.
  2. Reducerea utilizării energiei termice pentru electricitate, dar și a combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze naturale) și găsirea de noi surse de electricitate nepoluante, cum ar fi:panourile solare, centralele eoliene.
  3. Reducerea consumului de hârtie prin păstrarea documentelor în format electronic.
  4. Plantarea copacilor pentru că aceștia absorb dioxidul de carbon și eliberează oxigen.
  5. Folosirea aceluiași mijloc de transport împreună cu mai multe persoane. Pe de-o parte, vom economisi bani, iar pe de altă parte emisia de gaze se va reduce considerabil. Sunt țări precum Elveția, unde camioanele nu au acces decât pe calea ferată.
  6. Folosirea bicicletei sau a mașinilor hibrid (electrice)

Leave a Reply