Epoca cuprului – Cum Am Evoluat în Epoca Bronzului?

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Calcolitic sau Eneolitic este numele dat în Orientul Apropiat și Europa, perioadei dintre neolitic și epoca de bronz ce s-a desfăşurat între aproximativ 4.500 și 3.500 î.Hr.. Această perioadă are vechi dovezi de societăţi complexe, cimitire în afara localităților, producție de unelte de cupru, fildeș și ceramică. Calcoliticul este uneori menționat ca “epoca cuprului”, iar cuvântul provine din limba greacă şi este format din cupru (chalcos) și piatră (lithos).

Unelte din epoca cuprului

Calcoliticul este o etapă în dezvoltarea culturii umane în care utilizarea de unelte de metal a apărut alături de utilizarea de unelte de piatră. Perioada este una de tranziție. La început cuprul nu a fost exploatat la scară largă și că alierea cuprului cu staniu și alte metale a început destul de repede, ceea ce face dificil a se distinge diferitele culturile eneolitice din perioadele ulterioare. Granița dintre epoca de cupru și şi epoca de bronz este vagă. Apariția metalurgiei a avut loc pentru prima dată în zona Semilunii Fertile, unde a luat naștere epoca de bronz în mileniu 4 î.Hr.. A fost o invenție independentă și limitată de topirea cuprului și bronzului de către incașii în America de Sud și civilizațile mesoamericane vestul Mexicului.

despre-epoca-fierului

Zona Semilunii Fertile

În general, arheologii europeni evită utilizarea termenului “eneolitic” (termenul “epoca de cupru” este de preferat), în timp ce arheologii din Orientul Mijlociu folosesc acest termen în mod regulat. Epoca cuprului în Orientul Mijlociu și Caucaz începe la sfârșitul mileniu 5 î.Hr. şi durează aproximativ un mileniu înainte de nașterea epocii de broz timpurii. Tranziția de la epoca cuprului la epoca bronzului în Europa apare un mileniu mai târziu, între mileniul 4 și la sfârșitul mileniului 3 î.Hr..

O trăsătură distinctivă a acestei epoci a fost gradul de sofisticare cu care era realizată ceramica. Ceramică era decorată cu o varietate de motive (de exemplu, geometrică) și vopsită. Artiștii eneolitici îşi petreceau timpul făcând obiecte de ceramică monocrome sau pictate, în loc să deseneze şi să picteze pereții locuințelor.

Vas ceramica din epoca cuprului

Bărbații din perioada eneoliticului foloseau piatră, chirpici și cărămizi din noroi pentru a construi case. De asemenea, au învățat cum să folosească calcar pentru albire. Casele aveau fundații de piatră. Cu toate acestea acoperișurile erau plate.

Instrumente frumoase de metal atrăgeau oamenii care nu le au, dar care în schimb aveau alte lucruri de valoare pentru a oferi, cum ar fi textile și ceramică. Aşa a început comerţul   între oameni din diferite sate și triburi. Comerțul a creat noi nevoi, cum ar fi păstrarea unui inventar şi încheierea de contracte între comercianți. Toate aceste nevoi au cauzat invenția scrisului.

În jurul anului 4.000 î.Hr. au început să apară oraşele. Comerţul, inventarea scrisului și dimensiunea relativ mare a populației au fost începutul procesului de dezvoltare a societăților moderne, pe care le cunoaştem acum. De asemenea, tot în jurul anului 4.000 î.Hr. migrația din Balcani în Asia Mică a adus oameni noi, ceea ce a creat un mediu cultural eterogen. Posibil, ca această dezvoltare să fi ajutat la crearea societăților moderne. De asemenea, au fost migrații de la sud-est. Și, ca în restul istoriei au existat probleme. În timpul secetelor, de exemplu, triburile care se confruntau cu foamete atacau și jefuiau alte triburi care au aveau mâncare.

Leave a Reply